Västerbottens Kuriren och tv!

Västerbottens Kuriren wrote a nice review of my concert with Thomas Schubacks from 27-8.

Kvällen höll också en kammarkonsert med Veronica Janunger, sopran, och Thomas Schuback, piano, där temat var kvinnliga tonsättare. Romanser av Clara Schumann (1819–1896), Fanny Mendelsohn (1805–1847) och Alma Mahler (1879–1964) stod på programmet. Veronica Janunger har en skarp och tänjbar stämma, med kraft och inte utan en lyrisk ådra. Här fanns både ett färgrikt spektra, ett djupsinne och vilja till förnyelse i romansrepertoaren. Thomas Schubacks spel var lyhört, pärlande och ingav tyngd.”

Click the link for the whole article written by Bengt Hultman

On SVTplay you can find the short item television made about my recital!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *